توس بویلر اولین سایت تخصصی (ازسال 1387) در زمینه دیگ و بویلرهای بخار - آبگرم - روغن داغ و کارواش بخار بوده که متعلق به "شرکت صنایع دمابخارمشهد" می باشد.

سختي گير رزینی (نرم سازی آب)

عمل سختی گیری یا حذف ترکیبات کلسیم و منیزیم که باعث ایجاد سختی موقت در بویلر ها می شوند که در اصطلاح نرم سازی آب دیگ نیز به آن اطلاق می شود، یکی از فرآیند های الزامی برای افزایش طول عمر و راندمان بویلر بخار انجام آن می باشد.

سختی گیر رزینی

از آنجا که در دیگ های بخار لوله دودی فشار پایین و متوسط، عموما حذف املاح کلسیم Ca2+ و منیزیم Mg2++ که در داخل دیگ بخار ایجاد رسوب می کنند مدنظر می باشد، لذا بیشتر از سختی گیرهای تبادل یونی کاتیونی با چرخه سدیمی استفاه می شود.

در این سیستم آب خام در تماس با ماده تبادل کننده، کاتیونهای خود را با سدیم موجود بر روی زئولیت (رزین) تعویض می نماید.

Ca2+ + Na2R --> CaR + 2Na+

Mg2++ + Na2R --> MgR + 2Na+

ماده تبادل کننده (رزین) دارای انتخاب پذیری وابسته به غلظت است بطوریکه در Na+به  Ca2+  1000ppm ترجیح دارد. تبادل یونی (رزینی) کاتیونی شامل چهار مرحله است :

*- بهره برداری

*-شتشوی معکوس

*- احیاء

*- شستشو

که دوره احیاء به شدت جریان آب (دبی)، سختی آب خام و میزان نمک مصرف شده برای احیاء بستگی دارد و ظرفیت رزین به افزایش ماده احیاء کننده (آب نمک) افزایش می یابد،ولی این افزایش الزاماً متناسب برای دستیابی به تاثیر بهینه غلظت آب نمک بین 10-30 درصد مطلوب می باشد.

CaCl2 R Ca+ 2NaCl --> Na2R + MgCl2 R Mg

همانطورکه ذکر شد، یک سختی گیر تبادل یونی کاتیونی می تواند املاح مسبب سختی را از 0 تا 20 ppm کاهش دهد. چنانچه لازم باشد آب با خلوص بیشتری بدست آورده شود و کلیه مواد محلول از قبیل سدیم، سیلیکا ،  قلیائیت و یون های معدنی Cl-، So42- ، No3-  حذف گردند و لازم است آب نمک زدایی گردد.

صفحه اصلی توس بویلر تماس با توس بویلر مقالات فني بويلر بخار
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to LinkedIn
. . .