اجزای دیگ بخار

                                    

کلید حد فشاری

دیگ بخار با یک عدد کلید حد فشاری نصب شده است. کلید حد فشاری دارای میکروسوئیچی است که مدار را بصورت خورکار با بالا رفتن  فشار قطع و با پائین آمدن آن وصل می نماید. این کلید حد فشاری قابل تنظیم است.

١- فشار دلخواه را در روی صفحه اصلی (نشان دهنده فشار ) انتخاب کنید.

٢- دامنه نوسان را برای نقطه دلخواه قطع فشار میزان کنید.

قرار دادن حد فشار در اندیکاتور اصلی

پیچ تنظیم فشار را بوسیله پیچ گشتی بچرخانید تا عقربه نشان دهنده فشار در روی صفحه مربوطه عدد مورد نیاز شما را نشان بدهد.

فشار دامنه نوسان نقطه اینست که در آن نقطه مدار قطع یا وصل شده و بوسیله پیچ تنظیم مربوطه تنظیم می گردد. شکل کامل آن در صفحه بعد نشان داده شده است.

کنترل کننده های سطح آب

دو نوع کنترل کننده سطح آب در هر دیگ بخاری نصب می گردد.

با یکی از کنترل کننده ها پمپ تغذیه کار می کند و نیز در اولین مرحله کمبود سطح آب مشعل را خاموش می سازد.

کنترل کننده ثانویه مثل یک کنترل کننده مستقل در دومین مرحله کمبود سطح آب عمل می کند.

 

کنترل کننده پمپ تغذیه 

پمپ تغذیه دیگ های بخار با قدرت 48000  پاند در ساعت یا 150/8 کیلوگرم و بیشتر با سیستم مدوله (کنترل سطح آب ) کنترل می شود.

برای دیگ ها با قدرت 1500 پاند در ساعت یا 6800 کیلوگرم در ساعت پمپ تغذیه بوسیله کنترل دوبله (dmal control) کنترل می گردد.

 

کنترل مدوله سطح آب

این کنترل کننده جهت جبران کمبود سطح آب متناسب با بخار تولیدی طراحی شده است و بر حسب بار حرارتی موجود کمبود سطح آب دیگ را برطرف می کند.

 کنترل کننده سطح آب از سه قسمت زیر تشکیل شده است.

١- شناور: که در روی سطح آب دیگ در سطح بخاری مورد نیاز نصب می شود.

٢- شیر کنترل مدوله: یک عدد شیر کنترل مدوله آب تغذیه در مدار آب تغذیه جهت رفع کمبود آب دیگ نصب می گردد.

٣- جعبه کنترل: یک عدد جعبه کنترل در روی بدنه سطح منبع نصب شده است.

محفظه شناور

محفظه شناور شامل یک شناور و میله آهنی محرک است.

میله محرک درون لوله ضد زنگ بطور آزاد در سمت بالا و پائین حول کوئیل نصب A حرکت می کند.

حساسیت القائی کوئیل A  با حرکت میله فلوتر باعث جبران کمبود سطح آب دیگ می گردد.

شیر کنترل مدوله

شیر مدوله با یک محرک و کوئیل حساس B نصب شده است.

ضریب القائی حساسیت کوئیل B بوسیله حرکت هرزگرد شیر کنترل مدوله تغییر می کند. جریان آب تغذیه  ورودی  به دیگ بخار بوسیله سرپوش پیستون گازی شیر مدوله کنترل می شود. که بوسیله دو عدد شیر برقی نصب شده در شیر مدوله تحریک می گردد.

شیر برقی ورودی آب را در خط تغذیه می پذیرد و سپس در سیلندر فشرده و پیستون کاهش دهنده شیر مدوله را باز می کند.

شیر برقی تخلیه آب را از سیلندر پیستون آزاد کرده (یک کمک فنر موجود ) باز شدن شیر مدوله را افزایش می دهد.

شیر مدوله وقتیکه هر دو شیر برقی بسته باشند به طریق هیدرولیکی بسته می شود.

جعبه کنترل

جعبه کنترل شامل یک مدار چاپی و بلوک ترمینال ها ورودی وسایل زیر می باشد.

١- شیر های برقی

٢- کوئل های حساس

٣- اولین آلارم کمبود سطح آب

٤- اتصالات قطع مشعل به علت کمبود سطح آب

جعبه کنترل اعمال مختلف در تعادل بین کوئل القائی و شیر کوئل B و نیز سیگنال جای متناسب جهت باز شدن شیر را انجام می دهد.

کنترل کننده دوتائی سطح آب

کنترل کننده دوتائی سطح آب شامل دو عدد پرینت سوئیچ و آهنربای کمکی دائمی انتهای میله فلوتر است. غلاف های عمودی داخل لوله ضد زنگ بودن خاصیت آهنربائی است.

با عبور عمودی فلوتر در جهت بالا و پائین بوسیله آهنربای یونیت سوئیچ ها روی میله های نگهدارنده نصب شده که در مجاورت لوله مرکزی قرار گرفته اند و دارای یک جفت کنتاکت هستند که بصورت ضربه ای کار می کنند و بوسیله نیروی عکس العمل بین آهنربای دوم و سوم بکار می افتد.

وقتیکه شناور به طرف پائین حرکت می کند یونیت سوئیچ اولی موتور پمپ تغذیه را روشن می نماید.

زمانیکه جهت حرکت شناور عوض می شود و به طرف بالا حرکت می کند موتور پمپ آب تغذیه خاموش می کند.

در این طریق سطح آب دیگ بخار حدود حد نرمال و 5/12 میلی متر پائین تر از حد نرمال نگهداری شود.

دومین یونیت سوئیچ در اولین آلارم کمبود سطح آب بکار می افتد و با رخ دادن حالت کمبود سطح آب در داخل دیگ بخار مشعل را خاموش می کند.

کنترل کننده سطح آب خیلی کم

دیگ بخار به کنترل کننده سطح آب خیلی کم مجهز است. این کنترل کننده شبیه کنترل کننده دوتائی فوق الدکر بوده و فقط حاوی یک عدد یونیت سوئیچ است.

وقتی حالت کمبود خیلی کم سطح آب رخ دهد مدار مشعل بوسیله این دستگاه قطع شده و آلارم مربوطه روشن می شود.

مشعل فقط در صورت نرمال شدن سطح آب با چرخاندن کلید رفع خطر (reset) در روی تابلو کنترل روشن خواهد شد.

پمپ های تغذیه

پمپ های استاندارد که در روی دیگ های بخار به قدرت (3150- 1590) کیلوگرم در ساعت یا (35000- 6590) پاند در ساعت نصب می شود.

پمپ تغذیه بطور چند مرحله ای گریز از مرکز با عمر طولانی با دوام قابل اعتماد با کار ملایم و کم صدا طراحی شده است.

پمپ های تغذیه با ساختمان عمودی با گشتاور مستقیم و فلانچ مربوطه نصب شده اند و الکتروموتور آن ضد آب است.

پمپ ها در اندازه های مختلف برای دیگ ها با قدرت ها و فشار های گوناگون ساخته می شوند. جهت کسب اطلاعات بیشتر به کاتالوک پمپ ها رجوع کنید.

پمپ ها تغذیه خودپرشو نیستند با چرخاندن فلنچ آنها بوسیله دست درون آنها را کاملاً پر کنید تا آب تازه از آن خارج شود.

توجه: نبایستی پمپ تغذیه را بدون پر کردن راه اندازی کرد.

اگر دیگ بخار بطور خودکار خاموش و پس از مدتی روشن شود بایستی یک عدد شیر ضدمکشی در مسیر خط تغذیه نصب شود که در غیر این صورت با کم شدن فشار دیگ آب مخزن تغذیه به داخل دیگ نفوذ کرده و لوله ها پر آب و بخار می شوند.

با نصب یک عدد شیر ضد مکشی در مسیر پمپ تغذیه ممکن است قدرت پمپ تغذیه جهت تزریق آب به داخل دیگ کم شود. برای ترمیم قدرت پمپ تغذیه به جدول صفحه (٦٧) رجوع شود.

وقتیکه سیستم تغذیه آب دیگ بخار مدوله باشند ممکن است با نصب شیر ضد مکشی ظرفیت شیر مدوله کم شود و مقاومت شیر ضدمکشی منظور نقره باشد در این صورت بایستی شیر مدوله قوی تری نصب نمود.

فهرست پمپ ها در فشار 43/10 بار و یا psi150 و در شرایط زیر پمپ های مخصوص استفاده می شود.

1- دیگ بخار با فشار کاری 43/10 با و یا  psi150

2- دیگ های بخار با قدرت 6800 کیلوگرم در ساعت یا 15000 پوند در ساعت که به سیستم مدوله تغذیه آب مجهز هستند.

3- دیگ ها با قدرت بیش از 900 و 15 کیلوگرم در ساعت یا 35000 پوند در ساعت.

چنانچه با توجه به دلائل مختلف ضروری است که پمپ ویژه بکار برده شود بایستی به کاتالوک کارخانه سازنده رجوع نمائید.

در نظر گرفتن یک اضافه اندازه جهت لوله مکش آب تغذیه مسئله مهمی است . مخزن آب تغذیه بایستی همیشه در جائی بالا تر از سطح زمین و مسلط به دیگ بخار نصب شود . در محل ورودی آب به پمپ سطح مکش مثبت وجود داشته باشد.

توجه : به کار انداختن پمپ تغذیه در حالت خشک اکیداً ممنوع است.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to LinkedIn

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

. . .