تله بخار  (Steam Trap)

تله بخار یک ولو اتوماتیک است که کندانس ، هوا ، CO2 و گازهای کندانس نشونده دیگر را از سیستم جدا کرده و اجازه عبور به بخار زنده نمی دهد بدین معنی که برای کندانس و هوا و CO2 و گازهای کندانس نشونده دیگر باز است و برای بخار زنده بسته می باشد.

هیچ سیستم بخاری بدون تله بخار کامل نمی شود. مقدار کندانسی که در سیستم بخار تشکیل می شود بستگی به نوع فرایند دارد در بعضی موارد نیاز است که کندانس در دمای بخار تخلیه شود در بعضی موارد در دمای پایین تر از بخار باید تخلیه شود که همه و همه به نوع فرایند و طراحی مبدل حرارتی یا مصرف کننده بخار دارد.

ساب کول شدن (Sub Cool) :

به میزان پایین آمدن دمای کندانس از دمای کندانس اشباع را میزان ساب کول شدن می گویند و این میزان در فرایندهای مختلف متفاوت می باشد.

انواع تله بخار

تله بخار توسط سازندگان زیادی ارائه می گردد و انواع مختلفی دارد اما همه این تله بخارها در سه دسته اصلی خلاصه می شوند.

۱- تله بخار ترموستاتیکی                        steam trap Thermostatic

این نوع تله بخارها خود شامل چند نوع تله بخار ترموستاتیکی می باشد که اساس کار آنها اختلاف دما بین بخار و کندانس (چگالیده) می باشد که ما در اینجا چند نوع معروف و پر مصرف این نوع تله بخارها را معرفی و عملکرد آنها را توضیح می دهیم.

سه نوع معروف این تله ها عبارتند از :

الف- فشار متوازن       Balanced pressure

ب – دو فلزی                     Bimetallic

ج – انبساط مایع        Liquid expansion

۲- تله بخار ترمودینامیکی                      steam trap Thermodynamic

این نوع تله بخارها بر اساس اختلاف دانسیته بخار و کندانس (چگالیده) کار می کنند.

و مهمترین تله بخارهای مکانیکی عبارتند از:


الف – تله بخار شناور دار و ترموستاتیک         Ball float & thermostatic steam trap                                

 ب – تله بخارسطل وارونه                          Invert bucket steam trap

۳- تله بخار مکانیکی                             steam trap   Mechanical

این نوع تله بخارها بر اساس خواص ترمودینامیکی سیال کار می کنند و انواع مختلفی دارد از جمله دیسکی، ضربانی (imply) ، پیستونی، مارپیچی .

مهمترین تله بخارهای این گروه که مورد استفاده زیادی در صنعت دارد تله بخار دیسکی می باشد.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to LinkedIn

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

. . .