خوردگي جانب آب در ديگ بخار

اكسيژن به يقين ، متداولترين ماده خورنده مورد مواجه در سطوح جانب آب است.سه راه ممكن جهت حضور اكسيژن در جانب آب يك سيستم بخار آب عبارتند از :

 

خوردگي جانب آب در ديگ بخار

1- طي كار ، در نواحي با فشار داخلي كمتر از فشار اتمسفر ، يعني در نواحي بين خروجي تورربين كم فشار وتلمبه آب تغذيه  ديگ بخار ، هوا مي تواند به داخل سيستم مسدود نفوذ نمايد.

2- هر بار كه سيستم بمنظور تعمير يا تمييز كاري باز مي شود بطور معمول هوا به درون سيستم نفوذ مي نمايد.

3- اكسيژن ازاد ، بصورت محصولي از تجزيه ملكولهاي آب توليد مي شود.

آب خام مورد مصرف براي پر كردن نخستين بار ، و آب جبراني ممكن است حاوي يك يا شماري از عوامل زير مي باشد :مواد محلول ، يا امولسيوني ؛ مواد آلي و غير آلي ؛ جامدات غير آلي محلول (سيليس وگونه هاي متنوع از تركيبات  غير آلي )؛

اكسيژن ، ازت وگاز كربنيك محلول ، بعلاوه بسياري از فرايندهاي صنعتي ، حامل مواد شيميايي آلي وغيرآلي مي باشند كه مي تواند به داخل سيستم بخار نشت نموده و بخار چگاليده را آلوده نمايد.

بسياري از آلودگيهاي الي وغيرآلي موجود در آب خام يا بخار چگاليده ، مي تواند بر روي لوله هاي داغ بخارزا ، تشكيل رسوب يا لعاب دهد.آلودگي ها همچنين باعث كف كردن در نواحي توليد بخار مي گردد.

فرابري ، بازده توربين را كاهش مي دهد و ممكن است به ته نشيني مواد جامد آب تغذيه ، بروي سطوح گرمايشي بخار داغكن وباز گرمكن ، در لوله ها ودر توربين منجر شود.پاره اي از مواد محلول ، بويژه اكسيژن ، گاز كربنيك ، يونهاي كلر وهيدرواكسيد ، مي تواند سبب خوردگي يا عيوب ناشي از خوردگي تنشي شود.

چون سطوح در تماس با آب جوشان وقطعات بهره رسان (پيش گرمكن آب تغذيه) ، بطور كلي از فولاد كربني وكم آلياژ ساخته مي شوند ، بوسيله آب يا اكسيژن محلول در آن ، خورنده خواهند شد.

آب جبراني ، بطور معمول تصفيه شده ، ومواد شيميايي جهت كنترل خوردگي جانب آب ، به آب تغذيه ديگ بخار اضافه مي گردد.

نوع تصفيه ، بستگي به نوع و غلظت مواد شيميايي داشته در ضمن اينكه به فشار كاري ، نوع ديگ وجنس و غلظت آلودگي هاي موجود در آب خام ونيز بخار آب چگاليده در گردش ، بستگي دارد .

با اين وجود ، حتي توسط دقيقترين برنامه هاي كنترل شده مربوط به تصفيه آب جبراني و عمل آوري آب تغذيه ، خوردگي جانب آب را نمي توان بطور كامل حذف نمود.

آهن ، با اكسيژن و آب تركيب شده وتشكيل  يكي از اكسيدهاي آهني يا هيدروكسيد مي دهد.محصولات خوردگي تشكيل شده ، بطور كلي به دماي فلز در ناحيه خوردگي عمومي بندرت عامل خرابي است ، زيرا عمل آوري آب براي پيشگيري  از آن صورت مي گيرد.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to LinkedIn

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

. . .