تجهیزات جانبی موتورخانه دیگ بخار

موتورخانه بویلر و دیگ بخار نیاز به سیستم های جانبی جهت کارکرد مناسب بویلر دارد که تجهیزات و لوازم بخصوصی را شامل می گردد لذا مهم ترین بخش های رایج در این موتورخانه ها موارد ذیل می باشند:

موتورخانه دیگ بخار

1-سیستم و تجهیزات مورد نیاز جهت بهینه سازی آب در بویلر بخار

2-سیستم  و تجهیزات به منظور تامین و تهیه سوخت روزانه بویلر و دیگ بخار

3-سیستم و تجهیزات بلودان و تخلیه آن

4-سیستم و تجهیزات خروج  دود و ورود هوای تازه به موتورخانه

5-تجهیزات کنترل و انتقال بخار تولید شده با تجهیزات جمع آوری کندانس و غیره

معرفی تجهیزات در موتورخانه دیگ بخار:

دستگاه دی اریتور یا هوا زدا

دستگاه دی اریتور یا هوا زدا

دستگاه سختی گیر و رسوب زدا

دستگاه سختی گیر و رسوب زدا

دستگاه فیلتر شنی

دستگاه فیلترشنی

مبدل حرارتی شل اند تیوب

مبدل حرارتی شل اند تیوپ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to LinkedIn
. . .