مفهوم خوردگی کم دما در دیگ بخار

خوردگی کم دما در دیگ بخار ،زمانی اتفاق می افتد که گازهای احتراق،با سطوحی در دمای کمتر از نقطه شبنم بخارهای خورنده موجود در گاز احتراق ،تماس می یابند.در صورتیکه دمای آب تغذیه بسیار کم باشد،منطقه کم دما،در ناحیه ورودی آب به آبگرمکن،بوجود می آید، انتهای سردهوا گرمکن نیز می تواندجزء مناطق کم دما باشد.نواحی کم دما در نوعی از دیگ ها که بطور متناوب خاموش- روشن می شوندیا در طول مرحله پاکسازی کوره توسط دمیدن هوا نیز ممکن است پدید آیند.دماهای کم باعث می شودکه گاز SO3 با بخار آب،تشکیل بخار اسید سولفوریک دهد.این فرآیند در محدوده دمائی 200 تا 500 °C صورت می گیرد. چگالش بخار اسید سولفوریک، تشکیل اسید سولفوریک مایع می دهد که برای فلز دیگ محلولی بسیار خورنده است.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to LinkedIn

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

. . .