منظور از تنش گیری چیست

تنش گیری یا عملیات حرارتی پس از جوشکاری ،گرمایش یکنواخت یک ساختمان یا قسمتهایی از آن (مانند اتصالات جوش شده)تا دمائی کمتر از دمای بحرانی فلز(دمائیکه در آن ساختمان بلوری فلز تغییر می نماید)می باشد.هدف از تنش گیری،کاهش آندسته از تنشهای پس مانده می باشد که بطور احتمالی در اثر جوشکاری در ناحیه متاثر از گرمای باقی مانده است.

آیین نامه برای انواع مختلف فلزات دسته بندی شده توسط عدد p ،دماهای پیش گرمایش،ودماهای مورداعمال بهنگام عملیات حرارتی پس از جوشکاری را مشخص نموده است.دمای پیش گرمایش بطور معمول کمتر از450°F می باشد. برای فولادهای کربنی ساده،دما در عملیات حرارتی پس از جوشکاری،بطور معمول 1100°F می باشد،ونگهداری فلز به مدت 1 ساعت برای هر 1 اینچ ضخامت ،الزامی است.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to LinkedIn

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

. . .