شناخت و تهیه آب صنعتی

آب صنعتی را به چند طریق می توان تهیه نمود؟

1) بوسیله فیلتر شدن (شن گیر).

2)بوسیله سختی گیر ( آنیونی و کاتیونی ).

3)بوسیله بستر شنی (سنتی ).

4)سیستم اسمز معکوس .

چنانچه آب مصرفی، از چاه ، قنات، رودخانه و غیره تامین شود، و بیش از حد معمول آلوده و سنگین باشد و املاح ناخالص آن از ppm  400 بالاتر باشد و نتوان با سختی گیر آنرا به صفر و یا حداقل سختی رساند از طریق غیر از آن آب تصفیه تهیه نمود.

چنانکه در بالا بیان شد، اگر سنگینی آب بیش از ppm 400 باشد، از سیستم کاتیونی نمی توان استفاده کرد. بلکه از سیستم سختی گیر آنیونی استفاده می شود. لازم بذکر است که سیستم کاتیونی بیشتر املاح CO3Ca را از آب جدا می سازد ولی سیستم آنیونی املاحی مانند P-K-Ca و غیره را نیز از آب جدا می نماید.

در بعضی موارد پیش می آید که نمک آب بیش از حدمی باشد. در این حالت اگر سیستم آنیونی و کاتیونی نتوانست  املاح معمول را از آب جدا نماید،  از یک سیستم دیگر بنام Reiver Ossmozیا اسموز معکوس استفاده میگردد.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to LinkedIn

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

. . .