توسعه بيشتر سيستم هاي گرمايش مركزي(ابگرم)

پيش بيني آينده مهندسي گرمايش ،به علت گرايشهاي مختلف موجود ، دشوار است . با اين همه مي توان مطابق مرجع  [  1.1 ] چهار عامل اثر گذار  (كه در شكل 1-1نمايش داده شده اند ) را مد نظر قرار داد.نكته مهمي كه از چارچوبهاي  قانوني و خواسته هاي مشتريان نتيجه مي شود ، توقع روز افزون شرايطزندگي است .

چشم انداز صنعت گرمایش

امروزه الزمات قانوني جديد در مورد بشتر تجهيزات گرمايش موجود در بازار ، رعايت مي شوند . به رغم ساخت و سازه هاي جديد ، بازسازي ساختمانهاي قديمي تاثير بسزايي در اصلاح سيتمهاي گرمايش داشته است .بهبود مداوم تدابير  كاهش دهنده اتلاف گرما، مانند عايق بندي گرمايي ساختمان ، نصب شيرهاي دماپا ( شيرهاي ترموساتي ) ، عايق بندي لوله ها  و تنظيم سيستم ، به اندازه اي اثر گذار بوده است كه مصرف سوخت و در نتيجه  توليد مواد آلاينده در سيسمتهاي  جديد كمتر شده است  و توان مصرفي سيستمهاي جديد روز به روز كمتر مي شود . قابليت تنظيم و كاهش مصرف سوخت ، سبب تغيير نوع سوخت  وسيستم گرمايش به سيستم هاي گرمايش مركزي و گاز سوز شده است ( شكل1-2) .

توسعه سیستم گرمایش

سرمايه اوليه لازم براي كاهش هزينه هاي گرمايش در ساختمانهاي نو ساز و قديمي ، با مشخص بودن نوع سيستمها و مصالح مورد استفاده ، به دست مي آيد.اطلاعات به دست آمده از هزينه هاي گرمايش و محاسبه نسبت هزينه به گرماي داده شده ، در عمل كاهش چشمگير آنها را نشان مي دهد.براي مثال افزايش عايق بندي گرمايي ، بار گرمايي را كاهش مي دهد ، اما براي انجام اين كار بايستي سرمايه گذاري اوليه را افزايش داد.از اين رو بايستي ضخامت عايق بندي بهينه شود، كه مطابق مرجع [1.1] براي به حداقل رساندن هزينه كل ، ضخامت 0،06 تا 0،08 متر براي عايق بندي گرمايي ساختمان مناسب است .

 

در اينجا بايستي ياد آور شد كه عايق بندي گرمايي فقط از بار گرمايي انتقالي ساختمان مي كاهد  و بار گرمايي تهويه ساختمان به قوت خود باقي خواهد ماند . از اين رو ، تنها با انتخاب درست سيستم و استفاده صحيح از مصالح مختلف مي توان به راه حل مناسب رسيد . براي مثال افزايش بيشتر ضخامت عايق گرمايي تاثير زيادي بر ذخيره سازي گرمايي نخواهد داشت .در اين ملاحظات كلي شرايط مالي كار فرما نيز وارد مي شود  به گونه اي كه سعي وخطا براي يافتن كم هزينه ترين ( ودر عين حال قابل اطمينان ترين ) سيستم گرمايش ، بيشتر مي شود .

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to LinkedIn

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

. . .