مقالات فنی دیگ روغن

ديگ روغن داغ

یک دیگ یا جوشاننده دستگاهی است که برای انتقال حرارت بین سیال روغن داغ و آتش طراحی  وتولید می گردد و دیگ یا هیتر روغن داغ یکی از انواع بویلر و دیگ های رایج و پر کاربرد می باشد

Display #
Title Created Date Hits
عملکرد پرشر در دیگ روغن داغ چگونه است؟ 30 December 2017 2148
پمپ های روغن داغ 05 March 2016 1950
سیستم های روغن داغ 23 April 2015 1836
خسارت میلیاردی آتش سوزی دیگ روغن 06 March 2013 2634
اهمیت ایمنی دیگ روغن داغ 24 January 2011 5751
برتری های گرمایش روغن داغ به بخار 10 February 2010 17182
دیگ روغن داغ چیست؟ 10 February 2010 17162
كاربرد دیگ و بویلر روغن داغ چیست ؟ 10 February 2010 3125
. . .