6 دلیل لزوم تنظیم فشار دیگ بخار

نرمال سازی 

بعد از اینکه دیگ بخار با موفقیت راه اندازی شد، سیستم آماده تولید بخار با شرایط فشار و کیفیت مورد نیاز می باشد. این مرحله اصطلاحا نرمالیزه کردن عملیات تولیدکننده بخار نامیده می شود. دیگ های بخار مختلف وقتی به این شرایط می‌رسند که در شرایط یکنواخت عملیات تنظیم فشار انجام شده باشد. برای اینکه این تغييرات در هر ناحيه از عمليات بخوبی انجام شود باید تنظيم يكنواخت باشد در حاليكه بيشتر اين تغييرات به صورت کاملا خودکار و در مقابل سيگنال هاي رسيده از سيستمهاي كنترلي انجام می‌شود، بايد با تغييرات صورت گرفته آشنا شويد و ببينيد كه آيا بدرستی انجام شده اند يا خير؟

تغييرات عملياتي كه در تولید کننده بخار انجام مي گیرد بايد با دقت در هر نوبت، یادداشت شود تا اپراتورهاي نوبت بعدي به گزارش دسترسی داشته باشند. همچنین، مقدار مواد شيميايي مصرفی و نتايج تست هاي آزمايشگاهي بايد در اين گزارش روزانه درج شود. برای اینکه تولید بخار با صرفه اقتصادی و بصورت امن انجام شود باید مطمئن شویم موارد زیر رعایت شده اند:

- استفاده از سوخت كوره با بالاترین بازدهي

- حداقل خوردگي در قسمت دروني و بيروني ديگ بخار 

- حداقل رسوب در ديگ بخار

- رساندن رسوب دوده خاكستر داخل لوله هاي ديگ بخار به حداقل مقدار ممکن

- مقدار دوده و خاكستر خروجي از ديگ بخار به اتمسفر حداقل شود.

- عدم حمل مواد جامد و يا آب از ديگ بخار به قسمت uper Heater و سيستم توزيع بخار

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to LinkedIn

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

. . .