توس بویلر اولین سایت تخصصی (ازسال 1387) در زمینه دیگ و بویلرهای بخار - آبگرم - روغن داغ و کارواش بخار بوده که متعلق به "شرکت صنایع دمابخارمشهد" می باشد.

دي اريتور یا هوازدا چیست؟

دي اريتور یا هوازدا چیست؟

دستگاه هوازدا یا دی اریتور براي حذف گازهایی که سبب ایجاد خوردگی در بویلر می گردند (علی الخصوص گاز اکسيژن و گاز دي اکسيد کربن) در آب تغذيه ديگ هاي بخار استفاده مي گردد.

دی اریتور

عمل جدا سازي گاز اکسيژن و دي اکسيد کربن آزاد در آب تغذیه بویلر، از بروز خوردگي در لوله ها، پمپ ها، بدنه بویلر هاي بخار و خطوط برگشت بخار کندانس شده، پيشگيري مي نماید.
دستگاه هوازدا یا دی اریتور ممکن است در خلاء شرايط اتمسفريک و يا تحت فشار کار نماید. ولیکن در روش هاي مرسوم از تماس آب و بخار به صورت پاششي (Spry) در برجک دستگاه و يا در سيني هاي غربالي، سيني فنجانکي (Bubble tray) و بستر آکنده (Packed bed) استفاده می گردد.

در روش مرسوم و معمول بخار و آب به صورت غير هم جهت وارد برج هوازدا یا دی اریتور مي گردند و قسمت اعظم بخار در اثر تبادل حرارت با آب مايع مي شود. آب گرم مي گردد و با کاهش حلاليت گازها در آب، گازهاي خورنده به فاز بخار منتقل شده، به همراه حدود 2% بخار ورودي، از بالاي برج هوازدا خارج مي شود. پايين بودن فشار جزئي گازها در فاز بخار عامل ديگري براي انتقال گازها از مايع به بخار به شمار مي آيد.
انشعابي از بخار وارد لوله منفذ داري در قسمت تحتاني منبع ذخيره مي گردد. بخار دميده شده در آب، گازهاي محلول و دي اکسيد کربن حاصل از تجزيه حرارتي بي کربنات ها را به بيرون مي راند.

2HCO3- —>CO3-- + CO2 + H2O

دماي آب مخزن تغذيه تابع نوع هوازدا مي باشد. به طور معمول مقادير زير براي آن پيشنهاد مي گردد.

  1. نوع خلاء 70-90 ◦C

  2. نوع اتمسفريک 100 ◦C

  3. نوع تحت فشار 103-104 ◦C

دی اریتور

مطالب دیگر :

تجهیزات جانبی دیگ و موتورخانه آبگرم

تجهیزات جانبی دیگ و موتورخانه روغن داغ

بررسی اهداف بهینه سازی آب دیگ بخار

دیگ بخار استاندارد چیست

طراحی شبکه بخار

تخلیه دیگ بخار

صفحه اصلی توس بویلر تماس با ما مقالات فني بويلر بخار
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to LinkedIn
. . .