توس بویلر اولین سایت تخصصی (ازسال 1387) در زمینه دیگ و بویلرهای بخار - آبگرم - روغن داغ و کارواش بخار بوده که متعلق به "شرکت صنایع دمابخارمشهد" می باشد.

منبع انبساط بسته

منابع انبساط بسته

با توجه به محدوديت‌هايي که در ارتباط با استفاده از منابع انبساط باز وجود دارد مانند محدوديت دما و فشار، اتلاف حرارتي بواسطه تبخير آب و انتقال حرارت، حجم لوله‌كشي زياد و... . ممکن است بجاي منبع انبساط باز از نوع بسته استفاده گردد.

1- منابع انبساط بالشتکي

در اين منابع, آب توسط گاز بي اثر نيتروژن تحت فشار قرار مي‌گيرد.

2- منابع انبساط بادکنکي

اين منابع يک محفظه لاستيکي بادکنکي قرار دارد که هوا داخل بادکنک مي‌باشد.

3- منابع انبساط ديافراگمي

پ- روش ترکيبي

يکي از روشهاي پاسخگويي به انبساط و انقباض آب روش ترکيبي مي‌باشد بدينصورت که بجاي منبع انبساط باز يا بسته، از شير کاهنده فشار که قابل تنظيم بوده، پرشر سوييچ و پمپ و يک مخزن استفاده مي‌کنيم.

 نکات اجرايي 

- جنس مخزن بايستي از نوعي باشد که در مقابل خوردگي مقاوم باشد

- مخزن بايد روي پايه در جاي خود محکم شود.

- جداره هاي خارجي مخزن بايد عايق حرارتي شود، جنس عايق بايد در مقابل نور خورشيد و باران و نزولات جوي مقاوم باشد.

-  اگر کنترل آبگيري منبع انبساط باز توسط شناور انجام مي شود جنس شناور بايد در مقابل خوردگي مقاوم باشد.

- لوله سرريز و تخليه منبع انبساط باز بايد تا موتورخانه ادامه يابد، در اينصورت مي توان سرريز شدن آب از منبع انبساط را ،مشاهده کرد. رها کردن لوله ها روي بام ،باعث صدمه ديدن پوشش بام و نيز لوله هاي تخليه آب باران (در صورت پليمري بودن) مي شود.

- جهت سيرکولاسيون آب درون مخزن انبساط باز، لوله برگشت در نظر مي گيرند.و اين لوله را به کلکتور برگشت ديگ نصب مي کنند.

- روي لوله هاي رفت و برگشت مخزن انبساط باز و نيز لوله سرريز هيچگونه شيري نبايستي نصب گردد.

- کليه لوله هاي متصله به منبع انبساط باز بايد عايق شوند.

- لوله برگشت باعث ايجاد گردش آب داخل منبع انبساط شده که خود تلفات انرژي را به دنبال دارد در مناطقي که امکان يخ زدن منبع انبساط وجود ندارد نصب لوله برگشت ضروري نيست.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to LinkedIn
. . .